BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 lipiec 2014

Szkolenia – „I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!”

„Consurtor” zaprasza do udziału w szkoleniach komputerowych z możliwością zdobycia certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności.

1. ECDL Start – 72 godz. (Podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja).

2. ECDL Core – 96 godz. (Podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja).

Dla osób w wieku powyżej 50 r. ż.  przewidziany jest dodatkowy moduł szkoleniowy.
ECDL e-Citizen – 32 godz. (Podstawy obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu, obsługiwanie poczty elektronicznej, wyszukiwarki sieciowe, wyszukiwanie informacji, środki ostrożności związane z korzystaniem z zasobów Internetu, serwisy on-line, prawna ochrona własności intelektualnej opublikowanej w Internecie).

Uczestnikom szkolenia zapewniamy bezpłatny dostęp do szkolenia, materiały szkoleniowe i podręczniki, poczęstunek w czasie szkoleń.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby pracujące, uczące się, zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego w wieku 18- 64 lat z co najwyżej średnim wykształceniem, w szczególności:
– osoby powyżej 50 r. ż.
– osoby z terenów wiejskich
– osoby niepełnosprawne (warunki szkolenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.ict.consultor.pl oraz  w biurze projektu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20 – 325 Lublin. Istnieje możliwość wysłania dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową. W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić pod nr: 883 331 434

Szkolenia - „I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: