BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Czerwiec 2014

Szkolenia komputerowe dla seniorów

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pod tytułem „e-umiejętności – poznaj nowe możliwości” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 01 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r. na terenie województwa lubelskiego przez IT Grzegorz Chojnacki wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

plakat_e-umiejetnosci

W ramach projektu odbędą się szkolenia komputerowe

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z certyfikatem:

ECDL Start w wymiarze 80 godzin, w tym:

1. Przetwarzanie tekstów (25 h)

2. Arkusze kalkulacyjne (25 h)

3. Grafika menedżerska i prezentacyjna (20 h)

4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (10 h)

powstanie 10 grup po 15 osób

lub

ECDL Core w wymiarze 120 godzin, w tym:

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (10 h)

2. Użytkowanie komputera (10 h)

3. Przetwarzanie tekstów (25 h)

4. Arkusze kalkulacyjne (25 h)

5. Bazy danych (20 h)

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna (20 h)

7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (10 h)

powstanie 10 grup po 15 osób.

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która:

1. posiada miejsce zamieszkania w województwie lubelskim,

2. w chwili przystąpienia do projektu jest w wieku 50 – 64 lata,

3. posiada wykształcenie najwyżej średnie.

 

Zapewniamy:

1. materiały dydaktyczne,

2. poczęstunek w trakcie zajęć,

3. refundację kosztów dojazdu,

4. certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie eumiejetnosci.eu oraz w Biurze Projektu:

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

ul. Zamojska 47

pokój 227

20-102 Lublin

W razie pytań prosimy o kontakt.

 

Michał Drzewek

lublin@teamit.pl

tel. 739 266 400

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: