BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Wrzesień 2011

Szkolenia komputerowe z obsługi pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym

Fundacja Aktywności Obywatelskiej rozpoczęła rekrutację na szkolenia komputerowe z obsługi pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (Word, Excel), zakończone egzaminami ECDL Advanced. W szkoleniu weźmie udział 15 kobiet i mężczyzn.
W procesie rekrutacji, który zakończy się 20 września br., będą mogły wziąć udział kobiety i mężczyźni, którzy/które ukończyły 18 rok życia i chcą podnieść swoje kwalifikacje po godzinach pracy oraz jednocześnie zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub są zatrudnione na terenie województwa lubelskiego.
W szkoleniu nie będą mogły brać udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Szczegóły na stronie www.fao.org.pl.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: