BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Kwiecień 2018

Szkolenia zawodowe i płatne staże w projekcie „Alternatywa – kompleksowy program na rzecz integracji społeczno-zawodowej”

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED zaprasza do udziału w projekcie „ALTERNATYWA – kompleksowy program na rzecz integracji społeczno-zawodowej”.

plakat

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne tj. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (w tym z zaburzeniami psychicznymi) spełniające poniższe warunki:

– osoby dorosłe tj. w wieku powyżej 18 roku życia,

– osoby pozostające bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy jako osoby bezrobotne, należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy),

– osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu weźmiesz udział w:

– spotkaniach indywidualnych z psychologiem, doradcą i prawnikiem,

– w pośrednictwie pracy,

– w szkoleniu komputerowym ogólnym,

– w wybranym szkoleniu zawodowym: pracownik administracyjny, specjalista ds. rachunkowo-finansowych, specjalista ds. kadrowych, pracownik gastronomii, obsługa klienta, administrator baz danych, pracownik logistyki, opiekunka dziecięca i inne,

– w 4-miesięcznym stażu zawodowym.

Podczas Twojego udziału w projekcie zapewnimy:

– stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych,

– stypendium stażowe podczas odbywania stażu,

– materiały szkoleniowe,

– catering podczas szkoleń,

– zwrot kosztów dojazdu,

– wsparcie psychologów, doradców zawodowych, pośredników pracy oraz doświadczonych trenerów.

Biuro Projektu:

ul. Sławinkowska 120A

20-810 Lublin

tel.: 723 293 829, 572 874 113

alternatywa.viamed@gmail.com

www.nzozprojektyunijne.viamedline.pl

Katarzyna Maszkiewicz

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: