BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Kwiecień 2014

Szkolenia zawodowe

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza do projektu „Wracam do pracy!”. Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne w wieku 18-64 lata, nieposiadające zatrudnienia (zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Urzędach Pracy):
– z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
– z wykształceniem minimum ponadgimnazjalnym,
– zamieszkałe w woj. lubelskim

W ramach udziału w Projekcie oferuje:
· indywidualne poradnictwo zawodowe,
· treningi psychologiczne,
· warsztaty poruszania się po rynku pracy,
· szkolenia zawodowe (do wyboru):
– Sprzedawca – magazynier (120 h)
– Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali (120 h)
– Kasjer – fakturzysta (120 h)
– Handlowiec (120 h)
– Doradca klienta (120 h)
– Technolog robót wykończeniowych (120 h)
– płatne staże zawodowe u pracodawców (przez okres 4 miesięcy),
– pośrednictwo pracy.

Dodatkowo zapewnia:
– zwrot kosztów dojazdów na zajęcia indywidualne i grupowe,
– catering,
– materiały szkoleniowe,
– stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym,
– stypendium stażowe.

Szczegółowe informacje o Projekcie:
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Biuro Projektu „Wracam do pracy!”
20-003 Lublin, ul. Przechodnia 4, II piętro
tel. 081 536-10-84, 81 536-10-91
www.irp-fundacja.pl/wracamlublin
e-mail: wracam.lublin@irp-fundacja.pl

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny do pobrania znajduje się na stronie internetowej www.irp-fundacja.pl/wracamlublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: