BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Listopad 2012

Szkolenie „Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych”

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza pracowników, członków, wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu realizowanym w projekcie „Więcej i lepiej – wsparcie NGO w województwie lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”. Szkolenie „Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych” odbędzie się w listopadzie 2012 w Lublinie.

Informacja pochodzi ze strony ngo.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW