BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Listopad 2012

Szkolenie dla osób niepełnosprawnych „Podstawy obsługi komputera”

Caritas Polska Biuro Projektu w Lublinie zaprasza osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej na bezpłatne szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Odbędzie się ono w listopadzie i grudniu 2012 w Lublinie, w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”.

Informacja pochodzi ze strony ngo.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: