BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 czerwiec 2018

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – RODO – 22.06.2018

Szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące stosowania nowych europejskich regulacji na temat ochrony danych osobowych odbędzie się 22 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Rady Miasta Lublin (Plac Króla Władysława Łokietka 1).

Szkolenie poprowadzi profesor Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL Paweł Fajgielski. Przewidywany czas trwania szkolenia to 6 godzin dydaktycznych (każda po 45 minut).

25 maja 2018 roku weszła w życie reforma ochrony danych osobowych, wprowadzająca nowe rozwiązania w tej dziedzinie. Pierwszeństwo uzyskały regulacje unijne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (w skrócie RODO). Jego uzupełnieniem jest regulacja krajowa – wcześniej to polska ustawa regulowała całościowo te zagadnienia.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: kkniaziowska@lublin.eu do 15 czerwca 2018 r. 

W zgłoszeniu proszę wskazać: nazwę organizacji pozarządowej, dane kontaktowe oraz imiona i nazwiska osób chętnych do udziału w szkoleniu. Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Źródło: www.lublin.eu

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: