BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 sierpień 2015

Szkolenie dla self-adwokatów

Dodatkowy nabór na szkolenie dla self-adwokatów (rzeczników własnych praw, osób które ukończyły 16 rok życia). Szkolenie wstępnie planowane jest w terminie 10-14 sierpnia 2015 roku. Miejsce, Park Rekreacyjno-Terapeutyczny w Bondyrzu gmina Adamów, woj. lubelskie.

Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień związanych z prawami człowieka i prawami obywatelskimi. Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie bronić interesów osób z niepełnosprawnościami.

Pokrywamy wszystkie koszty pobytu (wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe, prowadzących), natomiast koszty dojazdu na miejsce i powrotu uczestnicy muszą pokryć we własnym zakresie.

W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w którejś z poprzednich dwóch edycji szkoleń dla self-adwokatów w ramach programu „Obywatele dla demokracji”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt  z koordynatorem:

Kamil Kabasiński
kamil.kabasinski@gmail.com
84 627 14 38

Więcej o projekcie „Aktywni w sieci”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: