BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 czerwiec 2014

Szkolenie „Doradca ds. efektywności zużycia energii w przedsiębiorstwach” dla osób niepełnosprawnych – wolne miejsce

Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii – Lider Projektu oraz Eureka Technology Park Sp. z o.o., realizujący projekt „Zielone umiejętności szansą na poprawę sytuacji zawodowej młodych niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy POKL, zapraszają do bezpłatnego udziału w projekcie. Początek zajęć: lipiec 2014 w Lublinie.

Szkolenie „Doradca ds. efektywności zużycia energii w przedsiębiorstwach” skierowane jest do:

  • osób niepełnosprawnych w wieku 18-30 lat
  • osób zamieszkałych województwo lubelskie
  • osób zarejestrowanych/nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

Program szkolenia:
obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem ekologicznym w przedsiębiorstwie, audytu efektywności ekologicznej oraz pozyskiwanie funduszy na działania proekologiczne.

Uczestnik otrzyma:

  •  zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
  • wsparcie doradcy zawodowego
  • materiały szkoleniowe
  • stypendium szkoleniowe
  • 6-miesięczny płatny staż z możliwością zatrudnienia dla najlepszych
  • zwrot kosztów dojazdu na staż

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
ul. Obywatelska 11
20-092 Lublin
lub pod nr telefonu 600 901 290
e-mail: p.czerwinski@siecinnowacji.org

WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIU!!!

Informacja pochodzi z portalu www.lubelskie.ngo.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: