BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 grudzień 2014

Szkolenie dotyczące konkursów z zakresu ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Lublin konkursów dotyczących kultury i sztuki

Szkolenie dotyczące ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Lublin 3 otwartych konkursów na wspieranie w 2015 r. zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki na prowadzenie portalu kultura.lublin.eu oraz wydarzeń w ramach Miasta Kultury.

1- Konkurs ofert:
Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych.
2 – Konkurs ofert:
Miasto kultury 2015 – realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Lublina.
3 – Konkurs ofert:
Miasto kultury 2015-2017
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 11 grudnia 2014 r. w godz. 10 – 14 w Sali Kinowej Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadania Miasto kultury 2015 r. i Miasto kultury w latach 2015 – 2017 (konkurs wieloletni), wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektu.
więcej informacji na portalu inicjatyw: www.portalinicjatyw.pl  i  Kultura  oraz http://bip.lublin.eu i um.lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: