BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Wrzesień 2012

Szkolenie – Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) – strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne

Stowarzyszenie „Słoneczko” organizuje bezpłatne szkolenie dla nauczycieli z Miasta Lublin. Odbędzie się ono w ramach projektu dofinansowane przez MOPR ze środków PFRON:

Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) – strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne.

Szkolenie odbywać będzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach: 29.X, 31X, 12.XI, 14.XI

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na: stow-sloneczko@o2.pl

Stowarzyszenie zapewnia pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering.

Ilość miejsc ograniczona.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW