BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Wrzesień 2012

Szkolenie – Elementy Terapii Integracji Sensorycznej w Oddziaływaniu Rewalidacyjnym Wobec Wybranych Grup Niepełnosprawności

Stowarzyszenie „Słoneczko” organizuje bezpłatne szkolenie dla nauczycieli z Miasta Lublin. Odbędzie się ono w ramach projektu dofinansowane przez Prezydenta Miasta Lublin:

Elementy Terapii Integracji Sensorycznej w Oddziaływaniu Rewalidacyjnym Wobec Wybranych Grup Niepełnosprawności.

Szkolenie odbywać się będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach: 26XI i 28 XI

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym Formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na: stow-sloneczko@o2.pl

Stowarzyszenie zapewnia pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering.

Ilość miejsc ograniczona.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: