BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Wrzesień 2012

Szkolenie – Informatyczne kwalifikacje

W ramach projektu „Informatyczne kwalifikacje” odbędą się  bezpłatne szkolenia (do wyboru):
– Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test-Driven Development (24 godz.):
1. Wprowadzenie do TDD.
2. xUnit jako narzędzie testowanie.
3. Refaktoryzacja w kontekście TDD.
4. Zaawansowane aspekty TDD.
5. Wzorce testowania xUnit.
lub
– Projektowanie architektury aplikacji korporacyjnych (24 godz.):
1. Architekt w procesie wytwarzania oprogramowania.
2. Technologia Java EE.
3. Frameworki i biblioteki pomocnicze.
4. Integracja i optymalizacja.

Dodatkowo Uczestnicy mają zapewnione Doradztwo związane ze szkoleniami w zakresie systemów informatycznych (w miejscu pracy Uczestnika) – 8 godz.

Szkolenie jest skierowane do niepełnosprawnych pracowników mikro i małych przedsiębiorstw (również właścicieli) prowadzących działalność w branży informatycznej w woj. lubelskim. Orzeczenie o niepełnosprawności nie jest konieczne i nie będzie weryfikowane. Ze wsparcia w ramach projektu wykluczeni są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 PO KL, którzy otrzymali wsparcie pomostowe.

Termin szkolenia: listopad –  grudzień 2012r. (weekendy)
Miejsce szkolenia: Lublin

Więcej  informacji można uzyskać drogą telefoniczną 536 39 59 21
lub mailową: informatycznekwalifikacje@nskonsulting.pl

Justyna Ostap
Kierownik projektu
informatycznekwalifikacje@nskonsulting.pl
tel.: 536 39 59 21

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW