BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Marzec 2014

Szkolenie Manager Ekonomii Społecznej

W Biznesie na dobrym zarządzaniu opiera się firma i jej rozwój. Mówią, że zarządzanie to sztuka. Mówią, że zarządzanie jest trudne. A czy da się tego nauczyć?

W życiu szefa organizacji przychodzi taki moment gdy sama chęć działania nie wystarcza by być szefem. Organizacja się rozwija, jest coraz więcej działań, dochodzą nowi członkowie, wolontariusze, pracownicy. Są nowe pomysły, pojawiają się projekty, zwiększają się obroty. I teraz to wszystko trzeba skoordynować.

Jeżeli chcesz profesjonalnie zarządzać rozwojem swojej organizacji to jeszcze dziś zgłoś się na bezpłatne szkolenie pt.: „Manager Ekonomii Społecznej” organizowane przez Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”.

Zarządzanie, strategia, kierowanie, motywowanie, negocjacje to tylko część haseł, które już niebawem nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic, a Twoja organizacja będzie się rozwijać jeszcze lepiej.

Kim jest trener?

Witold Buraczyński – Absolwent Ekonomii w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Politechnice Warszawskiej. Obok pracy zawodowej związanej z doradztwem pełni rolę Prezesa Zarządu Fundacji Klaster Ekonomii Społecznej oraz udziela się w roli Anioła Ekonomii Społecznej wpływając na kształt i kierunki rozwoju tej dziedziny gospodarki. W pracy doradczej wykorzystuje własną metodę łączącą elementy coachingu, mentoringu, narzędzi twardych wykorzystywanych w procesie zarządzania firmą, zachęcając do nieszablonowego podejścia do rozwiązywania problemów decyzyjnych i poszukiwania nowych dróg rozwojowych dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej jak też MŚP.

Do kogo kierujemy szkolenie?

Zajęcia kierowane są do pracowników, wolontariuszy, członków podmiotów ekonomii społecznej oraz osób zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej z terenu subregionu lubelsko-bialskiego, tj. powiaty: bialski, parczewski, włodawski, łęczyński, lubelski, świdnicki, kraśnicki, Miasto Lublin, Miasto Biała Podlaska.

 Termin szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 marca 2014 roku (środa-czwartek).

 Miejsce szkolenia:

Motel Pinus

Łuszczów I 130a

20-258 Lublin 62

www.motelpinus.pl

Organizator szkolenia zapewnia:

– pełny pakiet materiałów szkoleniowych

– wyżywienie w trakcie szkolenia

– nocleg (w przypadku gdy uczestnik ma utrudniony lub czasochłonny  dojazd na miejsce odbywania szkolenia)

– zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

– wsparcie doradcze po szkoleniu

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16 marca 2014 roku

– faksem na nr: 81 744-39-43

– e-mailem na adres: szkolenia@modrzew.org w tytule wpisując „Zgłoszenie –Manager ES”.

Formularz zgłoszeniowy

 Uwaga!!!

Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu.

Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną o tym poinformowane drogą mailową oraz telefonicznie.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej: tel./fax (81) 744-39-43 , szkolenia@modrzew.org.

 Ewa Siwek

Stowarzyszenie „Modrzew”

 

 

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: