BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 sierpień 2015

Szkolenie – „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” zaprasza na szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem” część I i II.

Adresaci szkolenia:

Terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarki, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, logopedzi, pracownicy socjalni zatrudnieni w placówkach funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego grodzkiego i ziemskiego, krasnostawskiego, zamojskiego, w których opiekę, terapię i edukację otrzymują dzieci, młodzież  i osoby dorosłe ze spektrum  autyzmu.

Uczestnicy szkolenia muszą  brać udział w procesie rehabilitacji, terapii, edukacji  i opieki, w tym w czynnościach związanych z samoobsługą oraz nabywaniem kompetencji komunikacyjnych osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Warunkiem uczestnictwa w części II szkolenia jest ukończenie części I.

Termin I części: 19 i 20 września 2015 roku ( 19 godz. dydaktycznych)

Miejsce szkolenia:  Środowiskowy Dom Samopomocy  w Lublinie ul. Zbożowa 22 A

Cena za jedną część szkolenia – 20,00zł.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać:

–  telefoniczne – 660 427 060 lub 606 932 214

– internetowo – sisi.lublin@wp.pl

Zapisy na szkolenia będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać u:

Pani Anny Ryńskiej – tel. 660 427 060 lub 81 466 55 60 w. 11

Pani Sylwii Góźdź – tel. 606 932 214

ZADANIE DOFINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: