BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Październik 2012

Szkolenie – Podstawy fundraisingu. Od czego zacząć budowanie stabilnych źródeł finansowania organizacji pozarządowej?

Urząd Miasta Lublin oraz Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej MODRZEW zapraszają na szkolenie pod nazwą: Podstawy fundraisingu. Od czego zacząć budowanie stabilnych źródeł finansowania organizacji pozarządowej?

Szkolenie odbędzie się 23 października (wtorek) 2012 r. w godz. od 10.00 do 15.40 w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Leszczyńskiego 23.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnicy zapoznają się z ideą i podstawowymi mechanizmami skutecznego zbierania funduszy. Poprzez ćwiczenia doświadczą bycia darczyńcą i fundraiserem. Zrozumieją, jak łączenie idei budowania relacji z funduszami może zmieniać świat. W wyniku zajęć osoby uczestniczące zostaną wyposażone w narzędzia do przeprowadzania zmiany w organizacji. Poznają wiele przykładów funkcjonowania i efektów fundraisingu w małych i dużych organizacjach, w Polsce i zagranicą. Będą wiedzieć, od czego zacząć fundraising i jak przygotować organizację do planowego, etycznego, skutecznego zbierania funduszy.

Zgłoszenia należy przesyłać faksem na nr: 81 744-39-43
lub e-mailem na adres: modrzew@modrzew.org
w tytule wpisując „Zgłoszenie – szkolenie Fundraising”.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Informacja pochodzi ze strony Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: