BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 czerwiec 2014

Szkolenie „Praca z osobami z dysfunkcją wzroku: teoria i praktyka”

Fundacja Szansa dla Niewidomych, w ramach projektu „Młodzi wykształceni Szansą dla Niewidomych”, prowadzi rekrutację uczestników wyjazdu szkoleniowego, który odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2014 w Ośrodku Edukacji w Janowie Lubelskim. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie przewidziane jest dla studentów, osób młodych zamierzających podjąć pracę z osobami niewidomymi i słabowidzącymi zamieszkałymi na terenie miasta Lublin oraz dla osób pracujących chcących podnieść swoje kwalifikacje. W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone panele merytoryczne jak i zajęcia praktyczne z zakresu profesjonalnej pomocy osobie niewidomej i słabowidzącej. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz będzie miał możliwość podpisania umowy wolontariackiej z Fundacją.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator: Fundacja Szansa dla Niewidomych
Adres: Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 81 442 75 27, e-mail: lublin@szansadlaniewidomych.org

Informacja pochodzi z portalu ngo.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: