BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 grudzień 2014

Szkolenie pt. „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych”

 Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące programów skierowanych dla organizacji pozarządowych.

Szkolenie będzie dotyczyło m.in. nowego młodzieżowego programu Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, „Erasmus +” oraz Programu „Europa dla Obywateli”. Szkolenie odbędzie się w dniu 16.12.2014 r. (tj. we wtorek) w godzinach 10.00 – 16.00, w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, ul. Przechodnia 4 (II piętro).

Podczas szkolenia osoby zainteresowane dowiedzą się:

– czym są programy Erasmus+ i „Europa dla Obywateli?

– jakie są cele i priorytety wyżej wymienionych Programów?

– jakie zmiany zaszły w nowych Programach w porównaniu do ich poprzedników?

– jakie możliwości dają powyższe Programy młodym ludziom?

– jak wyglądają wnioski oraz budżety?

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat nowych programów oraz przedstawienie możliwości realizacji działań w obszarze projektów młodzieżowych. Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Po szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem.

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92) lub drogą elektroniczną (e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl) lub przynieść osobiście do dnia 15.12.2014 r. do godziny 9.00.

Karta zgłoszeniowa

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo najpóźniej w ciągu kilku godzin od momentu wysłania zgłoszenia. Organizator zapewnia bezpłatny obiad. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Organizatorem szkolenia jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin , oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Osobami do kontaktu pozostają:

Bartłomiej Martys, e-mail: europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl,

Andrzej Skórski, e-mail: rodm@rodm-lublin.pl

 

W dniu szkolenia rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.30.

Bartłomiej Martys
Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: