BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 październik 2014

Szkolenie pt. „Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój w perspektywie finansowej 2014 – 2020”

Fundacja Aktywności Obywatelskiej organizuje jednodniowe szkolenie pt. „Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój w perspektywie finansowej 2014 – 2020”.

Już 30 października w Lublinie!

Podczas szkolenia uczestnicy/czki:
– zdobędą wiedzę na temat zmian w systemie realizacji zaplanowanych w nowej perspektywie finansowej 2014-2010,
– zdobędą wiedzę na temat najważniejszych dokumentów programowych i obszarów wsparcia,
– będą potrafili/ły znaleźć i wybrać obszar wsparcia na który chcą pozyskać dofinansowanie.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się w załączniku.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Wojnarska –  trenerka z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu i realizacji projektów m.in. społecznych, edukacyjnych, innowacyjnych, zagranicznych. Praktyk w pozyskiwaniu środków na działalność fundacji, stowarzyszeń, samorządów i szkół. W okresie od 2003 roku opracowała i przeprowadziła ponad 1800 godzin szkoleń i warsztatów. Doradca i coach dla organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, liderów obywatelskich, samorządów. W latach 2005-2006 wewnętrzna trenerka akredytowana Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2007 r. trenerka WYG International Sp. z o.o, w latach 2007-2013 trenerka akredytowana Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białej Podlaskiej i Zamościu.

Cena szkolenia: 250 zł brutto za osobę.

Cena dodatkowo obejmuje: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać opłaty za szkolenie (szczegółowe informacje w formularzu).

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27 października 2014 r.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 81 532 25 52 i e-mailem fundacja-fao@o2.pl, osoba do kontaktu: Dariusz Wolanin

Załączniki

Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy

Dariusz Wolanin

FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
ul. Dolna 3-go Maja 8/2
20-079 Lublin
tel./fax: 81 532 25 52
www.fao.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: