BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 październik 2015

Szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia…

Informujemy, że w dniach 19-23.10.2015 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu organizuje szkolenie I stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego, oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC).

Szkolenie odbędzie się w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu (ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość).

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej organizatorom:
– e mail: szkoleniaicf@gmail.com; w tytule mail’a „SZKOLENIE PAŹDZIERNIK 2015“.
– fax: 84 62 71 438
Proszę zapoznać się z zasadami rekrutacji.
Udział w szkoleniu jest odpłatny w kwocie 20,00 zł za dzień szkolenia.
Organizator zapewnia poczęstunek w przerwach między wykładami/warsztatami. Pozostałe koszty (np.: dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) pokrywa uczestnik.

Załączniki:

Karta zgłoszeń – rekrutacja

Oświadczenie beneficjenta

Program szkolenia październik 2015

Maria Król

Przewodnicząca

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

„Krok za Krokiem” w Zamościu

ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
tel/fax 84 62 71 438
www.spdn.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: