BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Sierpień 2012

Szkolenie „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w sektorze ekonomii społecznej”

Fundacja Renesans w Zamościu, w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich działanie 4.1 Projekt „Sprawni w Ekonomii”, zaprasza osoby funkcyjne z organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych z województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które będę realizowane we wrześniu i październiku 2012 w woj. lubelskim.

O projekcie:
Projekt jest ukierunkowany na pogłębienie wiedzy merytorycznej organizacji zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz zapoznanie z całokształtem tej tematyki organizacji i spółdzielni socjalnych, które mogą zyskać na zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W trakcie dwudniowych szkoleń zapoznamy ich uczestników z:
• aktualnymi unormowaniami prawnymi dotyczącymi tej kwestii,
• zasadami finansowymi dotyczącymi uzyskiwania bezzwrotnej dotacji na utworzenie miejsca pracy,
• zasadami uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnianych osób niepełnosprawnych,
• aplikowaniem o wnioski do programów wspomagających zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
• stworzymy możliwość konsultacji ze specjalistami z tej dziedziny.

Informacja pochodzi z portalu ngo.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: