BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Listopad 2012

Szlachetna Paczka

SZLACHETNA PACZKA jest akcją ogólnopolską łączącą tysiące ludzi: rodzin w potrzebie, darczyńców, wolontariuszy. Jej celem jest niesienie pomocy w postaci świątecznej paczki.

Wolontariusze spotykają się z potrzebującymi rodzinami, rozmawiają o ich sytuacji i jakiej pomocy najbardziej potrzebują. Następnie rekrutują i włączają do projektu najbardziej potrzebujące rodziny. Przed Bożym Narodzeniem informacje o rodzinach, którym możemy pomóc są dostępne miesiąc przed na stronie internetowej SZLACHETNEJ PACZKI.

Więcej informacji na stronie SZLACHETNA PACZKA 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: