BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
22 Listopad 2011

Szlachetna Paczka

Stowarzyszenie Wiosna już po raz kolejny organizuje  ogólnopolską akcję SZLACHETNA PACZKA. To akcja  świątecznej pomocy . Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy

w szczególności do rodzin wielodzietnychniepełnychz chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodzinyosób starszych i samotnych, rodzin, które dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona. W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.

W Lublinie w sobotę 19 listopada, przed Ratuszem, członkowie i wolontariusze stowarzyszenia zainaugurowali tegoroczną edycję kampanii. Zachęcali mieszkańców Lublina do uczestnictwa w projekcie. Koordynatorką SZLACHETNEJ PACZKI w województwie lubelskim jest Małgorzata Łubińska.

Więcej informacji na stronie SZLACHETNA PACZKA

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: