BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Wrzesień 2014

Szpitale oszczędzają na pacjentach – każą im kupować leki i środki opatrunkowe

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW