BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Lipiec 2014

Sztuka bez barier

Podopieczni z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy- PSOUU Łęczna, na zaproszenie Pani Prezes Krystyny Grabowskiej z Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka z Grudziądza uczestniczyli w projekcie:

„Sztuka bez barier drogą do integracji i rozwoju, międzynarodowa prezentacja dorobku artystów Pułtusk 09-13.07.2014 r.”

 Program projektu zawierał m.in.:

 09 lipca 2014 r.

Do godz. 13:00 – przyjazd uczestników – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii Pułtusk,

14:00   – spotkanie organizacyjne

16:00   – zwiedzanie Pułtuska

– przygotowanie wystawy

19:00   – spotkanie integracyjne – prezentacja uczestników

10 lipca 2014 r.

10:00   – panel dyskusyjny na temat problemów sztuki współczesnej

– próby do widowiska muzyczno-poetyckiego

– przygotowanie do koncertu

16:00   – próby do widowiska muzyczno-poetyckiego

17:00   – otwarcie wystawy „Malarstwo Artystów Niepełnosprawnych

Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka

17:30   – koncert „Przyjaciele po to są”

udział: Chór „Il Canto” z Litwy oraz artyści teatru życia im. Ks. Biskupa Jana Chrapka

19:00   – spotkanie integracyjne

11 lipca 2014 r.

10:00   – panel dyskusyjny na temat problemów sztuki współczesnej

– przygotowania w zakresie wizerunku i ruchu scenicznego

– przygotowanie do widowiska muzyczno-poetyckiego

16:00   – panel dyskusyjny na temat problemów sztuki współczesnej

– próby do widowiska muzyczno-poetyckiego

19:00   – spotkanie integracyjne

12 lipca 2014 r.

10:00   – przygotowania w zakresie wizerunku i ruchu scenicznego

– zwiedzanie wystawy artystów pułtuskich w galerii sztuki „4 strony świata”

– próba generalna widowiska muzyczno-poetyckiego

17:00   –  widowisko muzyczno-poetyckie „Wołaniem Wołam Cię” autorstwa Ernesta Brylla w reżyserii Zbigniewa

Kulwickiego

19:00   – spotkanie integracyjne

13 lipca 2014 r.

Podsumowanie prezentacji – wymiana doświadczeń, uwagi i spostrzeżenia uczestników.

Zakończenie prezentacji – wyjazd uczestników.

Grupy po przyjeździe do Pułtuska zostały zakwaterowane w uroczym i zabytkowym miejscu, na zamku biskupim. To w nim odbywały się wszystkie zajęcia warsztatowe, spotkania, koncerty, wystawy, panele dyskusyjne.

Pierwszy dzień – zauroczył nas miejscem jakie wybrane zostało na realizację projektu.

Pułtusk to miasto z wielką historią. Podczas zwiedzania podziwialiśmy:

1. Gotycką Bazylikę Zwiastowania NMP z XV wieku, z renesansową przebudową z XVI wieku (kolebkowe sklepienie wykonane w latach 1554-1561). W 1975 roku papież Paweł VI nadał kolegiacie tytuł bazyliki mniejszej.
2. Zamek biskupi usytuowany jest nad brzegiem Narwi, obecnie Dom Polonii. Właścicielem Domu Polonii jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W murach zamku przebywali m.in.: król Zygmunt Waza, król szwedzki Karol XII, carowie rosyjscy Aleksander I i Aleksander II.
3. Kaplica pw. Świętej Marii Magdaleny przy rynku, odgrywała rolę kościoła parafialnego do czasu zbudowania kolegiaty. W 1944 r. została całkowicie zniszczona, zrekonstruowana w latach 1946-1951
4. Ratusz z wieżą ratuszową z XVI w (gotycko-renesansowa).
5. Kościół pojezuicki pw. śś. Piotra i Pawła, barokowy z 1718 roku (w miejscu wcześniejszego z 1570), odbudowany po pożarze z 1875 roku i po 1945 bez odbudowy wież. W ołtarzu główny obraz Wojciecha Gersona.
6. Klasycystyczne domy przy Rynku z pocz. XIX w.

001

Następne dni to zajęcia warsztatowe, panele dyskusyjne, próby, koncerty. Zajęcia warsztatowe prowadzili m.in.:

1. Zofia Czernicka –  polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna i konferansjerka, osobowość telewizyjna TVP.
2. Krzysztof Cwynar –  piosenkarz i kompozytor
3. Aleksandra Drozdecka – muzyk
4. Zbigniew Kulwicki – reżyser, aktor, śpiewak operowy

Otwarcie wystawy przygotowanej pod okiem Pana Grzegorza Sprusika „Malarstwo Artystów Niepełnosprawnych, na wystawie zaprezentowane zostały prace 12 niepełnosprawnych artystów- malarzy. Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka jest posiadaczem – ma w swoich archiwach – 350 obrazów wykonanych podczas wieloletnich plenerów( plenery odbywają się cyklicznie co roku).

002

Koncert „Przyjaciele po to są” to występ Chóru „Il Canto” z Litwy . W repertuarze chóru znalazły się też piosenki polskie. Zespół składa się z kobiet/dziewczyn świetnie mówiących po polsku. A o Polsce mówiły „przyjechaliśmy do naszej ojczyzny, jesteśmy przecież u siebie”.

003Chór „Il Canto” z Litwy,p.Czernicka, Grabowska, Cwynar.

Widowisko muzyczno-poetyckie „Wołaniem Wołam Cię” autorstwa Ernesta Brylla w reżyserii Zbigniewa Kulwickiego prowadziła Pani Zofia Czernicka. Prezentacja ta zgromadziło w sali koncertowej Domu Poloni wiele znanych osobistości. Gośćmi niepełnosprawnych artystów min byli: p. Longin Komołowski – polski polityk, były minister pracy i wicepremier, od 2010 prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, p. Maja Komorowska  polska aktorka teatralna i filmowa, generał Marek Bieńkowski. Były kwiaty, podziękowania, życzenia….

Treści widowiska w swym przekazie są bardzo wymowne a gra niepełnosprawnych artystów – aktorów była na bardzo wymowna. Po zakończonej prezentacji brawom nie było końca , były owacje na stojąc i bis w postaci piosenki tytułowej widowiska „Wołaniem Wołam Cię”. Dalsza część to, uroczysta kolacja połączona z prezentacją poetycko muzyczną-koncert „Przyjaciele po to są”

W koncercie wystąpili m.in.:

1. Adam Strzelecki – piosenka „Jak przeżyć wszystko jeszcze jeden raz”
2. Aneta Waldeck – piosenka „Małgośka”
3. Rafał Poppe – piosenka „Świat to my”
4. Grażyna Cieślik – własna poezja „Lusterko”
5. Agnieszka Krząstek – piosenka „Ja się boję sama spać”
6. Ireneusz Kacznarczyk (Lublin) własna poezja „Czy to jest miłość?”
7. Katarzyna Rudnik – piosnka „Szyba”
8. Tomek Kuty – piosenka „Sen o Warszawie”
9. Katarzyna Kozdra (WTZ Janowica) recytacja „Co zapamiętam” z cyklu wierszy Ireny Conti di Mauro
10. Dorota Owczarek – piosenka „Rudy pies”
11. Łukasz Lisek (WTZ Janowica) piosenka „Kochaj ile sił”

004Śpiewający Przyjaciele

005Katarzyna Kozdra

006Łukasz Lisek

„Tak naprawdę, żyjemy na tyle,
na ile istniejemy dla innych ludzi,
lecz tylko wobec Przyjaciela
możemy zaistnieć także w tym,
co jest w nas najgłębsze,
a zarazem najwrażliwsze.
Jesteśmy tutaj podobni do kwiatów,
które pragną rozwinąć pąk,
aby ukazać swoje wnętrze,
lecz by było to możliwe,
muszą być otoczone światłem i ciepłem.
Zapewne właśnie na tym polega
tajemnica szczęścia,
iż jest się wzajemnie dla siebie
słońcem i kwiatem,
który rozkwita w ciepłym spojrzeniu,
w jasnym uśmiechu,
w dobrym słowie,
w życzliwym geście,
w serdecznym dotyku akceptacji…”

Czas spędzony wśród Przyjaciół w Pułtusku, to czas bardzo owocny i pracowity. Warsztaty, dyskusje i rady profesjonalistów wykorzystamy w naszej pracy z naszymi niepełnosprawnymi podopiecznymi. Spotkania organizowane przez Panią Krystynę Grabowską są na bardzo wysokim poziomie, niepełnosprawni otrzymują bardzo, bardzo wiele. Zakwaterowanie w hotelu o wysokim standardzie, wycieczki , profesjonaliści do prowadzenia warsztatów, plenerów …… Uczestnicząc w takich spotkaniach na pewno nikt z niepełnosprawnych nie czuł się „gorszym”.

Dziękuję Pani Krystynie i wszystkim, którzy przyczynili się, że projekt „Sztuka bez barier drogą do integracji i rozwoju, międzynarodowa prezentacja dorobku artystów Pułtusk 9-13.07.2014” został zrealizowany.

 Szczególne podziękowania dla pani Oli Drozdeckiej i pana Krzysztofa Cwynara od grupy z PSPUU Łęczna – WTZ Janowica.

Maria Lisek-Zięba

PRAWA

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: