BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Marzec 2012

Sztuka Osób Niepełnosprawnych – konkurs plastyczny

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza X edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 1. Tytuł konkursu – Olimpiada i Olimpijczycy
 2. Termin składania prac konkursowych – 1 czerwca 2012 r.
 3. Miejsce składania prac – Oddziały wojewódzkie PFRON właściwe ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w Konkursie.
 4. Miejsce i termin odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych:

–  prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie wojewódzkim można odebrać w terminie do 30 dni od                daty zamieszczenia na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu                  etapu wojewódzkiego Konkursu w Oddziałach PFRON,

– prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie ogólnopolskim można odebrać w terminie do 30 dni                     od daty zamieszczenia na stronie internetowej www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu                                 Konkursu przez Centralną Komisję Konkursową.

5. Kategoria: Dopuszczalne techniki:

 • malarstwo i witraż – akwarela, pastela, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu,
 • (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),
 • rysunek i grafika – rysunek – ołówek, węgiel, piórko, mazak, kaligrafia (tusz itp.),
 • grafika – techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt,
 • rzeźba kameralna i płaskorzeźba – w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych, tkanina i aplikacja – hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty.

6.Termin uroczystego Finału Konkursu – nagrodzone placówki zostaną poinformowane o uroczystości                    niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.

7.Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

 • Magdalena Karowska-Koperwas
  Tel. 22 50 55 276
  mkarowska@pfron.org.pl
 • Michał Rydzewski
  Tel. 22 50 55 659
  mrydzewski@pfron.org.pl

 Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy na stronie PFRON

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: