BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 sierpień 2018

Sztuka Osób Niepełnosprawnych – ostatni dzwonek!

Pozostały tylko dwa tygodnie na składanie prac w XVI. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”- „Niepodległa bez barier – od morza do Tatr”.

To ostatni dzwonek dla uczestników: warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej na składanie prac w konkursie.

Prace wraz z niezbędną dokumentacją należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2018 r. do właściwych terytorialnie Oddziałów PFRON.

Regulamin wraz z formularzami jest dostępny pod adresem:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/sztuka-osob-niepelnosprawnych-edycja-2018/

Informujemy, iż decyzją Prezesa Zarządu PFRON z dnia 10 sierpnia 2018 r. została powołana Centralna Komisja Konkursowa XVI. edycji Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych, której zadaniem będzie wybór najlepszych prac spośród nagrodzonych laureatów etapów wojewódzkich konkursu, w składzie:

  1. Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu PFRON – Przewodnicząca Komisji,
  2. dr hab. Michał Borys – przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Kierownik studiów doktoranckich,
  3. Mariusz Knorowski- przedstawiciel Muzeum Narodowego w Warszawie – kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie,
  4. Andrzej Renes – artysta rzeźbiarz, autor wielu rzeźb pomnikowych w Polsce i na świecie,
  5. Marta Miś – przedstawiciel Narodowej Galerii Sztuki Zachęta- specjalista ds. komunikacji,
  6. Urszula Tatrzańska- przedstawiciel Fundacji Sztuki osób Niepełnosprawnych – artysta plastyk,
  7. Krzysztof Czechowski – Dyrektor Departamentu Promocji i Informacji PFRON.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Źródło: https://www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: