BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 czerwiec 2016

Targi Ekonomii Społecznej

W dniu 22 czerwca 2016 r. na placu przed Trybunałem Koronnym w Lublinie w godzinach 12.00-17.00 odbywały  się Targi Ekonomii Społecznej.

Firma Stage System Dominik Strzałkowski na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie była realizatorem targów.

Targi Ekonomii Społecznej to okazja do zapoznania się z ofertą podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Podczas targów zaprezentowane zostały wyroby i produkty wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej między innymi:  fundacje, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Spółdzielnie Socjalne, Zakłady Aktywizacji Zawodowej …  .

Głównym celem przedsięwzięcia była promocja idei przedsiębiorczości społecznej.

Zdjęcie

Organizatorzy przygotowali również ciekawe materiały, które można zakupić lub otrzymać nieodpłatnie.

Podmioty ekonomii społecznej z branży gastronomicznej serwowały dla wszystkich przybyłych na plac przed Trybunałem Koronnym  przepyszne pierogi, ciasta, pyszności.

Zdjęcie

Targi realizowane były w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, RPO WL na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Łęcznej prezentowało podczas targów prace wykonywane w Warsztacie Terapii Zajęciowej  natomiast zespół artystyczny „Bębnoludy” i solista Łukasz Lisek zaprezentowali swój dorobek artystyczny.

Zdjęcie

Oczywiście było wspólne granie z mieszkańcami Lublina a w czasie występu Łukasza nie zabrakło tańców.

Zdjęcie

Zdjęcie

Artystycznie prezentowało się wiele organizacji a liderzy lub osoby reprezentujące organizację mogły powiedzieć, czym się organizacja zajmuje, o jej planach i osiągnięciach.

Zdjęcie

Targi ekonomi społeczne to nie tylko prezentacja, ale możliwość nawiązania kontaktów, przyjaźni wymiana doświadczeń i wspólne podpatrywanie.

Dziękujemy za możliwość udziału i zaproszenie.

 Maria Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: