BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 sierpień 2018

Targi Ekonomii Społecznej w dniach 7-8 września 2018 roku

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego na Targi Ekonomii Społecznej.

Targi mają na celu przybliżenie społeczności lokalnej istoty ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie wyrobów podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Prezentacja podmiotów ekonomii społecznej na targach ekonomii społecznej pozwoli zaznaczyć ich obecność na lokalnym rynku oraz zwiększa świadomość konsumentów na temat posiadanej przez nich oferty handlowej.

Udział w Targach Ekonomii Społecznej dla wystawców i odwiedzających jest bezpłatny.

Targi Ekonomii Społecznej odbędą się podczas X Europejskiego Festiwalu Smaków w dniach 7-8 września 2018 roku na Rynku Starego Miasta w Lublinie przy Trybunale Koronnym.

Wszyscy wystawcy wyrażający chęć udziału w Targach Ekonomii Społecznej proszeni są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: zofia.jaroszek@lubelskie.planna.harkot@lubelskie.pl lub na fax: 815287630 do dnia

24 sierpnia 2018 r. Podczas Targów, każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaż produktów szerokiej grupie odbiorców.

Dodatkowe informacje i kontakt z przedstawicielami Organizatora:

Anna Harkot anna.harkot@lubelskie.pl tel. 81 528 76 24

Zofia Jaroszek zofia.jaroszek@lubelskie.pltel.81 528 76 22

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił organizację Targów Ekonomii Społecznej firmie: Biuro Promocji Promedia Janusz Dwornicki w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Regulamin rekrutacji wystawców na Targi Ekonomii Społecznej

Karta zgłoszeniowa na Targi Ekonomii Społecznej  

 

Źródło: www.rops.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: