BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 wrzesień 2018

Targi Ekonomii Społecznej

W dniach 7-8 września 2018 roku przy Trybunale Koronnym w Lublinie odbyły się Targi Ekonomi Społecznej. Impreza miała na celu przybliżenie społeczności lokalnej znaczenia ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie wyrobów podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.

W tym roku Targi Ekonomi Społecznej odbywały sie podczas X Europejskiego Festiwalu Smaku. Uczestniczące w niej podmioty ekonomi społecznej zaprezentowały swoje wyroby, które zostały wytworzone samodzielnie przez uczestników Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej czy Stowarzyszenia.  Można było m.in. spróbować wytworzonych wyrobów gastronomicznych  czy zakupić prace zrobione przez uczestników tych ośrodków.

Targi miały na celu uwypuklenie podmiotów ekonomii społecznej i ukazanie w jaki sposób prosperują osoby z niepełnosprawnościami czy bezrobotne,  jakie wytwarzają usługi i co mogą zaoferować na otwartym rynku.

no images were found

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: