BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Listopad 2015

Terenowe Warsztaty Praktyczne w Gościeradowie

W pamięci naszej ekipy na długo zapisze się gościnność, z jaką spotkaliśmy się dn. 13.XI. w Gościeradowie.

Zdjęcie Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Funkcjonujący przy Domu Pomocy Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser” Warsztat Terapii Zajęciowej mieści się w budynku wyremontowanego spichlerza. Wizyta w tutejszej placówce stała się dla nas okazją do zwiedzenia wszechstronnie zagospodarowanych pomieszczeń WTZ, jak również otaczającego budynek parku – naszą uwagę zwrócił zwłaszcza wykorzystywany przez DPS urokliwy pałacyk, który ongiś służył jako szpital dla ubogiej szlachty i w którym po wojnie urządzono na pewien czas Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze. Z historią zabytkowego obiektu, sukcesami i bolączkami jego gospodarzy zapoznał nas pod nieobecność Kierownika WTZ Elżbiety Spyry, Dyrektor DPS Tadeusz Sikora.

Zdjęcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie

Przeznaczeniem WTZ jest przygotowanie podopiecznych – na drodze wytrwałej rehabilitacji – do bardziej samodzielnego pełnienia ról życiowych, w tym do podjęcia zatrudnienia. Zadanie to realizowane jest w ramach funkcjonujących tutaj pracowni: – poligraficznej (dysponującej bazą wystarczającą dla przyszłego zaangażowania się uczestników w pracę dziennikarską…); – krawieckiej; – tkackiej (jakże trudno było oderwać wzrok od ukazującej wizerunek naszego Papieża, wykonanej techniką haftu krzyżykowego tkaniny!); – stolarskiej (mającej w dorobku np. pięknie wykonany remont zabytkowej altanki); – rozwijania umiejętności i samoobsługi (tutaj wabiły wzrok smaczne ciasta) i plastycznej. Równoległe funkcjonowanie innych pracowni tłumaczy się prowadzeniem przez Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” także Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Z tej m.in. przyczyny w sąsiedztwie WTZ funkcjonują: – pracownia fizjoterapii (obok urządzeń prostszych, jak „rowerek”, czy urządzenia do gimnastyki rąk, wyposażona jest ona także w wysokospecjalistyczny sprzęt, jak urządzenia do elektroterapii); – hydroterapii i sala doświadczania świata.

Zdjęcie pracowni plastycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gościeradowie

Życzliwości gospodarza obiektu zawdzięczamy nie tylko możliwość podziwiania osiągnięć Warsztatu, ale i wniknięcia w potrzeby jego uczestników. Stąd też przeprowadzone w ramach Terenowych Warsztatów Praktycznych prezentacje miały większą szansę dotarcia do wyobraźni i serca podopiecznych Stowarzyszenia.

Od Mateusza Urbańskiego – moderatora naszego portalu – mogli się Oni np. dowiedzieć o sposobach pokonywania przeszkód na drodze do rozwinięcia wszechstronnej aktywności sportowej, społecznej i zawodowej. Będąc mistrzem Polski w boccia, pasjonatem szachów, osobą testującą na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych dostępność pojazdów MPK, kin, teatrów i in., Mateusz czuje się niepełnosprawnym tylko wówczas… gdy popsuje się wykorzystywany przezeń skuter. Korzystając ze zdobyczy techniki potrafi pływać na żaglówce, wędkować, wykorzystywać komunikację lotniczą, zamawiać przez Internet bilety do kina. W roku 2013 wybrany został w Plebiscycie „Piątka na piątkę” jednym z pięciu najpopularniejszych niepełnosprawnych sportowców Lubelszczyzny.

Przekazując swoje doświadczenia w aktywnej i uwieńczonej sukcesem walce z chorobą, piszący te słowa prelegent, położył nacisk na zaangażowanie chorującego psychicznie pacjenta jako warunek osiągnięcia satysfakcjonującej jakości życia. Nie ma bowiem takich ograniczeń, które osobę chorującą skazywać by musiały na wycofanie, bierność i rezygnację z wielopłaszczyznowych aspiracji.

Poniżej galeria zdjęć z pobytu w Gościeradowie ekipy naszego portalu.

Zdjęcie z prelekcji Marka Miszczaka w Gościeradowie

W kontekście kolejnego modułu Terenowych Warsztatów Praktycznych zauważyć należy, iż formuła projektu trafnie odpowiada na potrzeby zarówno goszczących przedstawicieli naszego Forum placówek, jak i samego LFOON-SW. Otrzymawszy – w parę godzin po wyjeździe z Gościeradowa – maila ze zdjęciami prac podopiecznych Warsztatu, trudno nie żywić nadziei, iż nawiązany z placówką serdeczny kontakt zaowocuje obopólną efektywną współpracą.

no images were found

Zygmunt Marek Miszczak

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: