BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 grudzień 2015

Terenowe Warsztaty Praktyczne w Tomaszowie Lubelskim

Dnia 25 listopada b.r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim gościli przedstawiciele zespołu redakcyjnego portalu www.niepelnosprawni.lublin.pl.

Portal ten tworzy Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, którego redakcja składa się w większości z niepełnosprawnych wolontariuszy i pracowników.

Zdjęcie - prezentacja Zygmunta Marka Miszczaka
Ze swoją historią do Tomaszowa przyjechali redakcyjni wolontariusze: Mateusz Urbański – moderator portalu, grafik komputerowy i Zygmunt Marek Miszczak – fotoreporter, redaktor działu Uprawnienia Osób Niepełnosprawnych. Prelegentom podczas spotkania towarzyszyła Dominika Wiewióra – wolontariuszka, dziennikarka dokumentująca fotograficznie przebieg spotkania oraz Alicja Jankiewicz – prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki.

Zdjęcie
Mateusz zaimponował słuchaczom: self-adwokatom, uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczestnikom Ośrodka Wsparcia oraz pracownikom Zakładu Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim wieloma aktywnościami. Jego przykład świadczy, iż mimo doznanej niepełnosprawności „chcieć” bardzo często znaczy „móc”.

Zdjęcie - prezentacja multimedialna

„Największe wrażenie zrobiła na mnie prezentacja pana Mateusza. Aktywność, jaką podejmuje mimo problemów z poruszaniem się (jest osobą poruszającą się na elektrycznym skuterze) zafascynowała mnie. Najbardziej chyba to, że wielokrotnie korzystał z komunikacji lotniczej w Polsce i różnych miejscach na świecie. Podziwiam jego silną wolę, odwagę, zaangażowanie i wysiłek podejmowany w realizacji pasji, jakimi dodatkowo są boccia, szachy, wędkarstwo, żeglowanie. Dla mnie jest człowiekiem godnym naśladowania”  – Krzysztof Wiśniewski – self-adwokat, pracownik ZAZ.
Pan Zygmunt przedstawił historię osoby przeżywającej kryzys psychiczny, długoletnią walkę szczęśliwie zakończoną sukcesem. Mówił z pasją o satysfakcji jaką daje mu wolontariacka praca w portalu oraz zaangażowaniu jako warunku osiągnięcia satysfakcjonującej jakości życia.
Terenowe Warsztaty Praktyczne miały na celu zachęcenie zebranych do pisania i przesyłania do portalu informacji na ważne dla osób niepełnosprawnych tematy, relacji z wydarzeń, które dzieją się w naszym mieście, a także prezentowanie sylwetek aktywnych osób niepełnosprawnych i ich pasji.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i został pozytywnie odebrane. Wiele osób niepełnosprawnych z naszego Stowarzyszenia zachęconych przez przybyłych gości zadeklarowało aktywny udział w tworzeniu portalu.

 

Artykuł przygotowali

self-adwokaci z PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: