BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Sierpień 2020

Tętniak aorty brzusznej – przebadaj się bezpłatnie

Ministerstwo Zdrowia zaprasza osoby w wieku 65 lat i powyżej do udziału w Ogólnopolskim programie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”. W ramach programu pacjentom oferowane jest bezpłatne badanie ultrasonograficzne, którego celem jest stwierdzenie występowania tętniaka aorty brzusznej.

Badania wykonywane są u osób w wieku 65 lat i powyżej, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, spośród wymienionych poniżej: 

  • choroba wieńcowa,
  • palenie tytoniu,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • hiperlipidemia,
  • płeć męska.

Celem realizacji Ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej jest zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej. W latach 2018-2020 planowane jest objęcie badaniem przesiewowym 30 tys. osób.

Na badania można zarejestrować się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: (22) 211 18 64. Infolinia pracuje w godzinach 8.00-16.00.

Program badań przesiewowych realizowany w województwie lubelskim w następującym ośrodku:

województwo lubelskie

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

ul. Stanisława Staszica 16
20-081 Lublin

Dowiedz się więcej nt. „Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”

Źródło: www.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: