BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Grudzień 2013

TK: nie wolno było odebrać świadczeń opiekunom osób niepełnosprawnych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW