BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 październik 2015

TK: Przepis dot. stałego zasiłku narusza prawa niepełnosprawnych do pomocy

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: