BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 listopad 2016

TK zbada możliwość zawierania małżeństw przez osoby częściowo ubezwłasnowolnione

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: