BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapisz się na newsletter

25 Listopad 2016

TK zbada możliwość zawierania małżeństw przez osoby częściowo ubezwłasnowolnione

Copyright Ⓒ 2011 - 2016 LFOON-SW

Administrator 2011 - 2016 Mateusz Urbański