BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 luty 2018

To nie zespół Downa jest główną przyczyną aborcji

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: