BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Lipiec 2016

To niepełnosprawnych Polacy dyskryminują najczęściej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW