BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 grudzień 2015

Tomaszowska gościnność

Gdy się rodziłeś Panie z Maryi skromnej cichej.
Żłóbek Ci był posłaniem, w szopce podłej i lichej.

 18-osobowa grupa Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Janowicy PSOUU Koło w Łęcznej 17 grudnia 2015 r. uczestniczyła w Integracyjnym Spotkaniu Wigilijnym pn. „Kultywujemy polską tradycję okresu bożonarodzeniowego” organizowanym przez PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie odbyło się w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka.

Zdjęcie

Zespół „Przyjaciele”

Integracyjny Zespół „Przyjaciele” działający w PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w bardzo zrozumiały sposób przedstawił historię narodzenia Pana.

Po oficjalny powitaniu przybyłych gości, podopieczni placówek prowadzonych przez Koło w Tomaszowie Lubelskim wprowadzili zebranych w świąteczny nastrój poprzez prezentację teatralną pod tytułem „Wielkie Rzeczy uczynił mi…”

Zdjęcie

Widownia

Historia miała wątki rzadko spotykane w jasełkach, wprowadzone w historię narodzenia myszki, kot, to mogło być oczywiste w „tamtych warunkach” ale nie praktykowane bądź rzadko wprowadzane ale był to bardzo widowiskowy akcent z tamtych lat.

Zdjęcie

Zespół „Przyjaciele”

Po występie gospodarzy miały miejsce prezentacje kolęd w wykonaniu uczniów szkół oraz wychowanków terenowych Kół PSOUU w Łęcznej, Werbkowicach i Zamościu.

Zdjęcie

Łukasz

Naszą grupę reprezentował Łukasz Lisek i zaśpiewał przepiękną kolędę „Gdy się rodziłeś Panie”.

Gdy się rodziłeś Panie
Boską chwałą okryty,
to Ci nie było dane,
szczęście ani zachwyty.

Płaczesz mała Dziecino,
Kwilisz z biedy i chłodu,
jesteś Bożą nowiną
o nadejściu swobody.

Zdjęcie

Grupa z Zamościa

Grupa Zamościa zaśpiewała piosenkę „Życzę ci wesołych świąt”.

Po części artystycznej głos zabrali: przewodnicząca Zarządu Koła pani Beata Piech, przedstawicielka LFOON-SW, Gospodarz Miasta, Jego Ekscelencja ks. bp Mariusz Leszczyński złożyli wszystkim zebranym życzenia. Ks. bp Mariusz Leszczyński odniósł się też do spektaklu podkreślając miły akcent w wydarzeniu mysz i kota.

Zdjęcie

Po życzeniach świątecznych nastąpiło dzielenie się opłatkiem, następnie wszyscy zaproszeni zostali przez wiceprzewodniczącą Zarządu Koła panią Stanisławę Raczkiewicz na przepyszny poczęstunek podczas, którego prowadzone były rozmowy, dyskusje.

Zdjęcie z biesiady Drugie zdjęcie z biesiady

Kiedy wszyscy zaspokoili głód, a było czym, odbyło się spotkanie ze Św. Mikołajem. Wszyscy obdarowani został paczkami ze słodyczami.

Zdjęcie

Spotkanie wigilijne zgromadziło ponad 400 osób, nie zabrakło w nim przedstawicieli samorządu, sympatyków Koła, rodziców, zaproszonych organizacji i kół PSOUU, szkół i harcerzy.

Organizacja tak dużego spotkania była możliwa dzięki dotacji otrzymanej z ROPS Lublin, pomocy pracowników, środków koła oraz osób wspierających.

Wesołych Świąt Wam życzę, 
Spokojnych cichych dni, 
Niech się zmieni Wasze życie, 
Niech się spełnią proste sny. 

Wesołych Świąt Wam życzę, 
Niech was ochrania Bóg, 
Niech nadejdzie zwykłe życie – lecz bez trwóg. 

Dziękuję Zarządowi Koła, pani Stanisławie Raczkiewicz za zaproszenia nas na spotkanie, serdeczną atmosferę, prezenty.

Wszystkim pracownikom, przyjaciołom Koła, podopiecznym placówek, rodzicom z Koła PSOUU w Tomaszowie życzę w imieniu własnym, Zarządu Koła w Łęcznej, pracowników i naszych podopiecznych wszelkiej pomyślności każdego dnia, obfitości łask Bożych.

 Maria Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: