BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 marzec 2014

Transmisja konferencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma przyjemność zaprosić na transmisję konferencji z okazji Światowego Dnia Konsumenta.
Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian 

Relacja na żywo dostępna będzie
18 marca 2014 roku (wtorek), godz. 10.00-15.00 

na stronie:
www.uokik.gov.pl/online

Transmisja konferencji

Program

10.00-15.00 KONFERENCJA

Moderator: dr Monika Namysłowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

10.00–10.30

Otwarcie konferencji

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, p.o. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości

Tadeusz Aziewicz, Poseł na Sejm RP, Komisja Gospodarki

10.30-10.50

Geneza i cele dyrektywy o prawach konsumentów

Mikołaj Zaleski, Ekspert, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Komisja Europejska

10.50-12.00

Zmiana definicji konsumenta – konsekwencje dla uczestników rynku

Jarosław Król, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Magdalena Osińska, Radca Prawny, Dyrektor ds. Prawnych, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

dr Marek Janczyk, Przewodniczący, Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów

DYSKUSJA

12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15-13.15

Nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców w relacjach z konsumentami – perspektywa przedsiębiorcy

Magdalena Piech, Ekspert, Departament Prawny, Konfederacja Lewiatan

Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Stefan Kamiński, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

DYSKUSJA

13.15-14.15

Zmiany dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej w warunkach nietypowych

Hubert Worobiej, Naczelnik Wydziału Handlu, Infrastruktury i Turystyki, Departament Polityki Konsumenckiej, UOKiK

Katarzyna Lis, Sędzia, Departament Prawa Cywilnego, Ministerstwo Sprawiedliwości

Grzegorz Wójcik, Członek Zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

DYSKUSJA

14.15-15.00

Odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej – gwarancja i rękojmia pod rygorem nowych przepisów

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Zastępca Przewodniczącego, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego

Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny, CECED Polska – Związek Pracodawców AGD

Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes, Federacja Konsumentów

DYSKUSJA

15.00 Podsumowanie

 Marta Kozon

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: