BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 Marzec 2015

Trwa nabór do III edycji projektu „Akademia Cyfrowych Kompetencji”

„Akademia Cyfrowych Kompetencji” to program szkoleń, których głównym celem jest przygotowanie ich uczestników do świadomego korzystania z nowych mediów oraz do generowania kreatywnych działań przy ich wykorzystaniu.

Zdobyta przez nich wiedza zostanie zweryfikowana podczas pracy nad koncepcją własnego działania z zakresu edukacji medialnej. Dodatkowo spośród wszystkich wygenerowanych pomysłów najlepszy otrzyma wsparcie finansowe i zostanie zrealizowany przy wsparciu naszej fundacji!!!

Do udziału w III edycji projektu zapraszamy:

– studentów;
– osoby aktywne zawodowo;
– osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 marca, pod adresem mailowym: monika.czapka@5medium.org. Formularz zgłoszeniowy do pobrania: http://5medium.org/wp-content/uploads/Formularz_zgłoszeniowy.pdf

Akademia Cyfrowych Kompetencji obejmuje następujące etapy:

Etap warsztatów:

1. Szkolenia wyjazdowe w Kazimierzu Dolnym dla uczestników projektu (11-12 marca; warsztat integracyjny, myślenie projektowe, trening twórczości);
2. Szkolenia stacjonarne w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” dla uczestników projektu (weekendowe; wstęp do edukacji medialnej, otwarte zasoby w internecie, narzędzia internetowe, sieciowe narzędzia do wizualizacji wiedzy, systemy zarządzania treścią, portale społecznościowe, podstawy grafiki komputerowej, podstawy animacji, podstawy montażu filmów, podstawy montażu dźwięków);

Etap praktyczny dla uczestników projektu obejmujący:

1. przygotowanie koncepcji działania z zakresu edukacji medialnej dla dzieci, młodzieży lub seniorów (samodzielnie lub grupowo);
2. udział w konkursie na najlepszą inicjatywę (zwycięzca otrzyma 2,5 tyś. zł na jej realizację);
3. realizację inicjatywy z zakresu edukacji medialnej (w przypadku zwycięstwa).

Dodatkowo w ramach projektu zostaną zrealizowane szkolenia otwarte dla dzieci (bezpieczeństwo w internecie, prawo w sieci), osób dorosłych (zaawansowane funkcje w Wordzie i Excelu, bezpieczeństwo w internecie i TIK w edukacji) i osób powyżej 50. roku życia (podstawy fotografii cyfrowej i cyfrowa obróbka zdjęć).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

http://5medium.org/projekty/akademia-cyfrowych-kompetencji-edycja-iii

Kontakt:

Monika Czapka
tel.: 605 070 042
e-mail: monika.czapka@5medium.org

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: