BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 maj 2017

Trwa rekrutacja do projektu „Gotowi do wejścia na rynek pracy”

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie pn. „Gotowi do wejścia na rynek pracy”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plakat - HEROS_GOTOWI

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do osób:

  • Posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • W wieku aktywności zawodowej,
  • Zameldowanych na obszarze województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego,
  • Nieaktywnych zawodowo, w tym bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • Których obecny stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia.

Uczestnicy otrzymają profesjonalne wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne !!!

Kontakt:

tel. 570 122 110

e-mail: herospraca@gmail.com

Biuro projektu w Lublinie ul. Z. Krasińskiego 2/31.

www.fundacjaheros.org

Anita Jabłońska

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: