BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Sierpień 2019

„Trzy plagi” – z tłumaczeniem na PJM

Galeria Labirynt zaprasza na otwarcie wystawy „Trzy plagi”. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na Polski Język Migowy oraz na język angielski.  Otwarcie odbędzie się 1 września 2019 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Galerii Labirynt w Lublinie przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5. Wstęp wolny.

Data otwarcia wystawy – 1 września – nie jest przypadkowa i wiąże się z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wystawa wpisuje się także w działania nieformalnego porozumienia osób i instytucji związane z Rokiem Antyfaszystowskim.

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z wydanej w 1993 roku książki Ryszarda Kapuścińskiego „Imperium”. Autor ostrzega w niej: „Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza – to plaga nacjonalizmu. Druga – to plaga rasizmu. Trzecia – to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność”.
Rysunek nosorożca
Zaprezentowane podczas wystawy prace odnoszą się bezpośrednio do zawartych w cytacie „plag” lub innych niebezpieczeństw, jak chociażby powracający dziś faszyzm. Wszystkie wymienione problemy mają złożony charakter i stanowią bogaty obszar badawczy dla wielu teoretyków i uczonych. Jednak dla rosnącej liczby ludzi jest to już nie tylko teoria, a coraz bardziej widoczne i odczuwalne zagrożenie dnia codziennego. Wymienione zjawiska nasilają się, w mniejszym lub większym stopniu, nie tylko w Polsce i Europie, ale w wielu innych miejscach na świecie. Takie pojęcia jak naród, rasa, religia są coraz częściej wykorzystywane przez organizacje populistyczne i neofaszystowskie. Przestają być tylko hasłami, stając się fundamentem programów partii politycznych. Tytułowe plagi traktujemy w kontekście wystawy jako punkt wyjścia, w rzeczywistości jako jedne z wielu zagrażających światu katastrof, których wspólnym mianownikiem jest nienawiść, nietolerancja i polityka poszukiwania wroga i niepohamowana ekspansywność człowieka. Prace, które zaprezentujemy podczas wystawy powstały w rożnym czasie i w rożnych kontekstach, wszystkie jednak są wynikiem niepokoju, niezgody, krytyki wobec rzeczywistości i ludzi, którzy wciąż są „gotowi na przemoc”.

Wystawa, podczas której zaprezentujemy ogółem dzieła 43 artystek i artystów, będzie miała dwie części. Na jednej z nich, do której zaproszone zostały wybrane artystki i artyści polscy zaprezentowane zostaną prace w formie cyfrowej: filmy wideo, zdjęcia, animacje i prace dźwiękowe. Drugą część stanowić będą prace urodzonych po 4 czerwca 1989 r. studentek/absolwentek oraz studentów/absolwentów wyższych szkół artystycznych, wyłonione w trybie otwartego naboru. Prace te wykonane są w różnych mediach.

Źródło: Galeria Labirynt

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: