BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Lipiec 2019

Trzy wystawy: „Endling”, „3256 drzew – Finisaż”, „Tam gdzie teraz” z tłumaczeniem na PJM

W piątek 21 lipca 2019 roku w Galerii Labirynt od godz. 17:00 odbędą się 3 następujące po sobie wystawy przybliżające poszczególne dzieła prezentowane na ekspozycjach tłumaczone na Polski Język Migowy. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Harmonogram:

godz. 17:00 | Diana Lelonek – Endling (Galeria Labirynt 2, ul. Grodzka 3)

Opis:
Wystawa odwołuje się do problemu jakim jest nieuchronne wymieranie gatunków, spowodowane przede wszystkim działalnością człowieka. Tytułowe „Endling” oznacza ostatniego przedstawiciela gatunku. Termin ten po raz pierwszy użyty został w piśmie „Nature” w kwietniu 1996 roku. Ponownie pojawił się w 2001 roku w Muzeum Narodowym w Australii na ekspozycji prezentującej skórę ostatniego wilkowora tasmańskiego.
Artystka stworzyła instalację dźwiękową, na którą składają się zarejestrowane przez naukowców ostatnie nagrania głosów ptaków, które uznane zostały za wymarłe. Ten przejmujący utwór jest ostatnim nawoływaniem, na które nie przychodzi żadna odpowiedź, jest aktem żalu i próbą zobrazowania nieodwracalnej degradacji środowiska. To przejmująca próba zobrazowania nieodwracalnej tragedii natury. Utworu słucha się w pustej, ciemnej przestrzeni galerii, która stała się namacalnym obrazem nicości, złowrogim widmem zagłady, dokonującej się na naszych oczach, chociaż wciąż robimy wiele, żeby jej nie zauważać.

godz. 18:00 | Ludomir Franczak, Aleksandra Skrabek – 3256 drzew | Finisaż (Galeria Labirynt ul. ks. J. Popiełuszki 5)

Opis:
Wystawa porusza problem współistnienia człowieka i przyrody w przestrzeni miejskiej, koegzystencji tych dwóch sił i ich wzajemnych wpływów. Tytuł wystawy „3256 drzew” odnosi się do ilości pozytywnych decyzji dotyczących wycinki drzew, które zostały wydane w Lublinie w ciągu ostatniego roku. Ta przytłaczająca ilość pokazuje, że mimo zależności człowieka od stanu środowiska, to ostatnie częściej poddane jest degradacji niż otoczone troską. W czasie trwania wystawy Ludomir Franczak nanosił na mapę miasta wszystkie miejsca wycinki, a następnie wraz z Jackiem Jaźwierskim odbywali swoiste pielgrzymki do każdego z nich. Fotografie wykonane podczas podróży do drzew systematycznie powiększały instalację, by ukazać ostateczny obraz i rozmiar przeprowadzonej w Lublinie wycinki.
Prezentowana wystawa skonstruowana jest poprzez nabudowanie i łączenie ze sobą różnorodnych materiałów: dokumentacji z działań podejmowanych w Lublinie oraz prywatnych archiwów Ludomira Franczaka i Aleksandry Skrabek. W ten sposób powstaje palimpsest materiałów odwołujących się do przyrody i kolonizacyjnej praktyki człowieka.

Integralną częścią projektu jest publikacja tłumaczonego na język polski eseju ‚Walking’ autorstwa Henry’ego Davida Thoreau (tłum.: Juliusz Pielichowski).

19:00 – 21:00 | Tam gdzie Teraz (Galeria Labirynt ul. ks. J. Popiełuszki 5)

Opis:
„Tam gdzie teraz” to już czwarta wystawa prezentująca prace wybranych stypendystów/stypendystek programu „Gaude Polonia”, powstałe w trakcie ich pobytu rezydencyjnego w Polsce. Wśród tegorocznych stypendystów są zarówno znani twórcy, którzy pomimo młodego wieku brali już udział w ważnych międzynarodowych wydarzeniach artystycznych, jak również niedawni absolwenci/absolwentki szkół artystycznych.
Artystom i artystkom nie narzucono żadnych ograniczeń tematycznych czy formalnych, dzięki czemu wystawa stanowi przegląd różnorodnych postaw artystycznych. Prezentowane dzieła to w większości nowe realizacje powstałe w tym roku, podczas pobytu w Polsce – prace wideo, instalacje, obiekty, fotografie, performance. Wystawa ma charakter szkicowy, gdyż jej celem jest prezentacja efektów ciągle jeszcze trwających rezydencji, część z eksponowanych dzieł to projekty będące w procesie, duża część prac jest pokazywana po raz pierwszy na wystawie w Galerii Labirynt.

Źródło: Galeria Labirynt

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: