BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 październik 2013

„Tu jestem. Tak mówię”

Konferencja „Tu jestem. Tak mówię” alternatywne i wspomagające  metody komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, odbędzie się dnia 6.12.2013 r. w godz. 9.00-14.40 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie, ul. Głuska 5.

Tu jestem. Tak mówię.

Organizatorem  konferencji jest Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oraz Stowarzyszenie  na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”. Konferencja jest częścią projektu „Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną.” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

1. wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl

2. przekazanie darowizny w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) do dnia 22 listopada 2013 r. na konto Stowarzyszenia, nr konta: 26 1500 1520 1215 2010 4578 0000 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”, 20-439 Lublin, ul. Głuska 5.  Tytuł wpłaty/przelewu powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika konferencji oraz dopisek Darowizna.

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o przekazanie informacji na adres e-mail:  stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl do dnia 22 listopada 2013 r.

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji, materiały konferencyjne, gorący poczęstunek.

Kontakt z Organizatorem:

tel.: 81  744 47 07 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl

Iwona Lal

Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: