BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Listopad 2018

Turniej Tenisa Stołowego

W dniu 24 października 2018 roku w Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbył się „Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Organizatorem Turnieju było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „GROT – MICHAŁ” Werbkowice oraz Szkołą Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

Impreza sportowa została dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do udziału w Turnieju zaproszono Warsztaty Terapii Zajęciowej z powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, biłgorajskiego.

zdjecie

Na turniej przybyli przedstawiciele władzy oraz samorządu lokalnego, a także dyrektorzy i kierownicy placówek realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością i wspierających działania w celu integracji środowiska lokalnego. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek reprezentowany był przez zastępcę dyrektora Wydziału Biura Wojewody Agnieszkę Skubis – Rafalską, która odczytała skierowany do organizatorów list. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowali Iwona Sękowska i Ryszard Dados pracownicy z Oddziału Lubelskiego PFRON. Przybył również  Tomasz Zając Burmistrz Miasta Hrubieszów.

Swoją obecnością zaszczycili nas także: Stanisław Kupczak – Proboszcz Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Werbkowicach; Andrzej Barczuk – Przewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego; Ryszard Grabowski – Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice; Lech Bojko – Wójt Gminy Werbkowice; Danuta Muzyczka – Radna Gminy Werbkowice; Jarosław Gałka – Radny Gminy Werbkowice; Marek Pietruk – Radny Gminy Werbkowice; Zofia Pietruk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach; Marta Pietrusiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Werbkowicach; Ewa Koźmińska – Prezes UKS „GROT-MICHAŁ” Werbkowice; Ryszard Mazurkiewicz – Kierownik Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach; Marek Bieńkowski – Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników KSC „Polski Cukier” S. A. w Werbkowicach; Edmund Kawka – Prezes Klubu MLKS Kryształ Werbkowice; Justyna Czernij – Jezierska – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Mienianach; Mieczysław Śliwiński – wieloletni pracownik WTZ w Hrubieszowie; Wiesław Rak – Kierownik WTZ przy parafii św. Michała Archanioła w Zamościu wraz z zawodnikami oraz pracownikami; Maria Karaszewska – Kierownik WTZ w Lipinie Starej wraz z zawodnikami oraz pracownikami; Kazimierz Wańcisiewicz – Kierownik WTZ w Józefowie wraz z zawodnikami oraz opiekunami; Piotr Misiarz – Kierownik WTZ w Rozłopach wraz z zawodnikami oraz pracownikami; Rafał Bodys – Kierownik WTZ w Grabowicy wraz z zawodnikami oraz pracownikami; Monika Pawluk i Pan Mariusz Pieczykolan wraz z zawodnikami WTZ w Zwierzyńcu; Małgorzata Nowosad i Sylwester Kłyż wraz zawodnikami WTZ w Dominikanówce; Aneta Szymańska i Zbigniew Niedźwiedzki wraz z zawodnikami WTZ w Tomaszowie Lubelskim; Jan Karczewski wraz z zawodnikami z WTZ w Oszczowie; Monika Kalisz i Edward Szerszon wraz z zawodnikami WTZ w Zamościu przy ul. Orlicz – Dreszera; Zarząd Koła PSONI w Werbkowicach z Przewodniczącą Zarządu Haliną Szpugą i Wiceprzewodniczącą Martą Piotrowską – Lackowską  wraz z członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i rodzicami osób z niepełnosprawnością.

Ideą „Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” jest integracja środowiska osób z niepełnosprawnością, a także motywowanie ich do podjęcia działania, w celu tworzenia warunków włączenia w pełne życie społeczne, w tym aktywność sportową, a także przełamywania barier społecznych. Sport w życiu osób z niepełnosprawnością pełni niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym równie ważne okazuje się poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Istotnym celem Turnieju jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością takich samych warunków do uprawiania sportu jakie mają osoby pełnosprawne. Z czasem sport staje się nowym pomysłem na życie i zagospodarowaniem czasu wolnego.

zdjęcie

Wielką pomocą w organizacji Mistrzostw było wsparcie rzeczowe oraz finansowe, jakim obdarzyły organizatorów następujące firmy: KSC S.A. oddział „Cukrownia Werbkowice”; Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego KSC „Polski Cukier” S. A. w Werbkowicach; „Agro – Farb”, Arkadiusz Dobrzyński; Centrum Integracji Społecznej w Mienianach; H.U. „Kot & W” – Przedsiębiorstwo handlowo – usługowe, Piotr Kot; Piekarnia A.R.S., Antoni Skrzypa; Kraina Ciast i Tortów, Agnieszka Strzelecka; Sklep Wielobranżowy, Stanisław Niedźwiedź; Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie, (SAAK); Hurtownia Artykułów Spożywczo – Przemysłowych, Jerzy Rybczyński; Dachy – Kalbarczyk, Firma usługowo-handlowa, Andrzej Kalbarczyk.

Ponadto wspierali nas: Izabela Zarusińska, ratownik medyczny – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie; Weronika Kornas – fotograf; pracownicy KSC S.A. oddział „Cukrownia Werbkowice” zapewniając poczęstunek w formie waty cukrowej i popcornu; oraz Wolontariusze z Zastępu „Dąb” z 1 Hrubieszowskiej Drużyny Harcerek „Sosna”.

Puchary za I, II i III miejsce w Kategorii Mężczyzn i Kobiet ufundowała Halina Szpuga – przewodnicząca PSONI Koło w Werbkowicach.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonały Halina Szpuga – Przewodnicząca PSONI Koła w Werbkowicach oraz Marta Piotrowska – Lackowska – Wiceprzewodnicząca PSONI Koła w Werbkowicach poprzez przywitanie wszystkich przybyłych gości, zawodników i kibiców, krótkie przedstawienie idei Turnieju oraz zaproszenie do rozgrywek.

Na płycie głównej boiska nastąpiła prezentacja wszystkich zawodników, reprezentantów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Następnie uczestniczka WTZ w Alojzowie Ewa Polikowska odczytała Apel Olimpijski. Dodatkową atrakcją ze strony organizatorów był set pokazowy w wykonaniu zawodników Stowarzyszenia Integracyjno – Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju Jacka Gnypa, Jarosława Brzyskiego, Mirosława Litwińczuka i Dariusza Iwańczyka.

Po części oficjalnej głos zabrała Danuta Muzyczka, sędzia główny tego Turnieju przedstawiając skład sędziowski, regulamin, a następnie  rozpoczęła rozgrywki poprzez wyczytywanie zawodników przyporządkowując ich do poszczególnych stołów. Po zaciętej walce „fair play” wyłoniono zwycięzców „Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”:

W kategorii kobiet:

I miejsce zajęła Elżbieta Burak z WTZ Grabowica;

II miejsce zajęła Olimipa Garbacz z WTZ Dominikanówka;

III miejsce zajęła Maria Świder z WTZ Tomaszów Lubelski.

zdjęcie

W kategorii mężczyzn:

I miejsce zajął Dariusz Ciucki z WTZ Alojzów;

II miejsce zajął Witold Kukiełka z WTZ Alojzów;

III miejsce zajął Leszek Bździuch z WTZ Józefów.

zdjęcie

Następnie dokonano uroczystego zakończenia Turnieju. Zwycięscy zostali uhonorowani pucharami oraz dyplomami. Ponadto reprezentanci Warsztatów Terapii Zajęciowej biorących udział w turnieju otrzymali z rąk Haliny Szpugi – Przewodniczącej PSONI Koło w Werbkowicach i Marty Piotrowskiej – Lackowskiej – Wiceprzewodniczącej PSONI Koło w Werbkowicach pamiątkowe statuetki oraz torby z upominkami. Agnieszka Skubis – Rafalska przekazała nagrody o znacznej wartości dla zwycięzców Turnieju ufundowane przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka. Marek Bieńkowski – Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników KSC „Polski Cukier” S. A. w Werbkowicach wręczył każdemu zawodnikowi torby z upominkami i słodyczami ufundowane przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego. Także Andrzej Barczuk – Przewodniczący Rady Powiatu ufundował i przekazał osobiście nagrody wszystkim zawodnikom stojącym na podium. Lech Bojko – Wójt Gminy Werbkowice oraz Ryszard Grabowski – Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice przekazali na ręce gospodarzy turnieju bony na zakup materiałów do terapii dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie.

Nie zapomniano również o podziękowaniach dla sponsorów. Dzięki ich wsparciu możliwe było przygotowanie tak dużej imprezy sportowej. A tym samym zaakcentowanie, iż integracja osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym jest niezmiernie ważna i możliwa.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie „Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”: Zapraszamy za rok.

Fotogaleria

no images were found

Zarząd Koła PSONI w Werbkowicach oraz Pracownicy WTZ w Alojzowie.

www.werbkowice.psoni.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: