BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Luty 2012

Tydzień Mózgu – coroczna akcja edukacyjna

Tydzień Mózgu – od 12 do 18 marca 2012 r. – jest coroczną akcją edukacyjną, mającą na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jest to impreza naukowa organizowana od 13 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, a wspierana przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz projekt BIO-IMAGINE i Redakcję Tygodnika Polityka. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii i neuropsychologii. Wykłady mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego oraz najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie nauki.

Więcej informacji oraz program na stronie Tydzień Mózgu 2012

 

 

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: