BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 luty 2019

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (18-24 luty 2019 r.)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 18-24 lutego 2019 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Niniejsza akcja związana jest z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Podstawowym celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W trakcie obchodów udzielane są bezpłatne porady prawne w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Ponadto, pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będą świadczyć organizacje, których lista jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów można uzyskać za pośrednictwem mediów lokalnych oraz na stronach internetowych instytucji biorących udział w akcji.

Źródło: http://rops.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: