BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
7 Listopad 2013

Tyfloprzewodnik po zamojskim zoo

Tyflopunkt Fundacji Szansa dla niewidomych w Lublinie dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz środkom własnym Fundacji wydał przewodnik w Brajlu i czarnodruku powiększonym po zamojskim ogrodzie zoologicznym.

Publikacja pt. ”Tyfloprzewodnik po zamojskim zoo.” dedykowana jest głownie osobom z dysfunkcją wzorku ale także otoczeniu tych osób i instytucjom, które bezpośrednio i pośrednio mają styczność ludźmi z niepełnosprawnością. Największym atutem tego przewodnika jest wypukła mapka ogrodu zoologicznego i tą samą techniką wykonane ryciny zwierząt. Tyfloprzewodnik został opracowany we współpracy z dyrekcją ZOO przez Marka Kalbarczyka – prezesa Fundacji Szansa dla Niewidomych, który sam jest osobą niewidomą. Publikacja zawiera cenne wskazówki, które znacznie zwiększą komfort zwiedzania osobom z dysfunkcją wzroku a ryciny wypukle pozwolą niewidomym za pomocą dotyku na sprawdzeniu jak wygląda np. niedźwiedź, lew, tygrys czy lemur.
Publikacja w kilku egzemplarzach została przekazana dyrekcji ogrodu zoologicznego w Zamościu. Pozostałe egzemplarze trafiły m.in. do kół regionalnych Polskiego Związku Niewidomych, Specjalnych ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Szkół Wyższych oraz Miejskich Bibliotek Publicznych.

004

001

002

003

Adrian Szewczuk
Tyflospecjalista
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Punkt Konsultacyjny w Lublinie:

ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin

tel. 81 442 75 36, kom. 881946995

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW